Oplossing bij menu en link problemen op Android telefoons/tablets

Op dit moment kunnen er problemen zijn bij het gebruik van de links in de webpagina's en het menu onderaan elke webpagina. Dit is op te lossen door naast de op je Android apparaat aanwezige browser een andere browser te installeren. Het betreft hier de browser Firefox for Android. Het is van belang dat er voldoende vrije ruimte beschikbaar is op het apparaat voordat de installatie wordt begonnen.
Vraag eventueel hulp aan mensen die hier meer van weten.
De instructie: Open de volgende link op het Android apparaat: Firefox voor Android installeren
en klik op de groene Installeren knop. De installatie zal dan vanzelf beginnen. Daarna kan de pagina van de Scratch Muziekdagen worden geopend met Firefox en werkt het menu systeem en de links in de webpagina weer zoals het bedoeld is.