Reglement

Definities
Scratch : Stichting Scratch Muziekdagen, gevestigd te Leiden (Scratch).
Website : www.scratchleiden.nl
Deelnemer : de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld, die zijn bijdrage heeft betaald en zijn aanmelding niet heeft geannuleerd.
Scratchdag : een door Scratch georganiseerd evenement.
Vriend : de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld en die zijn vriendenbijdrage tijdig heeft betaald.
Groep : een groep bestaat uit twintig of meer personen die collectief worden aangemeld.
Bezoeker/toeschouwer : de persoon die overdag met toestemming van de Scratch de repetitie bezoekt c.q. de persoon die in de avond het concert bezoekt.
Scratchklasje: een groep die tezamen de nummers tevoren oefent op een door een derde partij georganiseerde locatie. Dit gebeurt geheel buiten verantwoordelijkheid van de Scratch.