Reglement

Definities
Scratch : Stichting Scratch Muziekdagen, gevestigd te Leiden (Scratch).
Website : www.scratchleiden.nl
Deelnemer : de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld; is geaccepteerd als deelnemer en die zijn deelnameprijs heeft voldaan en zijn aanmelding niet heeft geannuleerd.
Scratchdag : een door Scratch georganiseerd evenement.
Vriend : de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld en die zijn vriendenbijdrage tijdig heeft betaald.
Groep : een groep bestaat uit twintig of meer personen die collectief zijn aangemeld.
Concertbezoeker: de persoon die in de avond, met een geldig toegangsbewijs, het concert bezoekt.
Bezoeker: de persoon die overdag, met toestemming van de Scratch, de repetitie bezoekt.
Scratchklasje: een groep die tezamen de nummers tevoren oefent op een door een derde partij georganiseerde locatie. Dit gebeurt geheel buiten verantwoordelijkheid van de Scratch.