Informatie & Reglement

Aanmelden

Heb je al eerder meegedaan, dan heb je een deelnamenummer. Je vindt dit nummer in de nieuwsbrief die je van ons hebt gekregen. Het nummer vind je linksboven in de Nieuwsbrief, links van de aanhef/naam. Het staat natuurlijk ook op een oud deelnamebewijs, mocht je dit bewaard hebben. Je logt dan in via het deelnamenummer en je postcode, wel zo makkelijk.
Heb je nog geen deelnamenummer, meld je dan aan als nieuwe deelnemer. Er wordt dan gelijk een deelnamenummer voor je aangemaakt.

Oefenmateriaal

Om mee te kunnen doen aan een Scratchdag, heb je natuurlijk bladmuziek nodig, zodat je thuis alvast de muziek kunt bestuderen. Hiervoor zijn tevens oefen bestanden in MP3 beschikbaar. Deze kunnen tijdens de aanmelding indien gewenst besteld worden.

Versturen deelnamebewijzen

Wij verwachten pas in maart te kunnen starten met het toesturen van de deelnamebewijzen en de toegangskaarten – zie ook de Corona pagina.
Digitale bestanden (PDF en MP3) zijn beschikbaar via een link in de plaatsingsbevestiging.

Lunch & Diner mogelijkheden

Op de dag zelf kan je ook gebruikmaken van een lunch of een Scratch-diner bij restaurant Buddhas. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan kun je dit direct bij aanmelding aangeven.

Betaling

Het totaalbedrag voor jouw deelname wordt afgeschreven via een éénmalig automatisch incasso.
Betalen per iDeal is niet mogelijk.

Concertkaarten

De Pieterskerk is met haar mooie akoestiek en statige uitstraling, een prachtige locatie voor een bijzonder concert. Zowel om te luisteren als om te kijken. Tijdens de uitvoeringen van de Scratch Muziekdagen wordt de kerk speciaal ingericht met stoelen en een tribune, om alle concertbezoekers een mooie plek te kunnen bieden.

In verband met de Corona situatie hebben we er voor gekozen om één rang toeschouwerskaarten aan te bieden. Er is dan ook geen tribune meer voor de toeschouwers.
Iedereen zit hierbij op losse stoelen zonder nummering, die zowel voor het podium als schuiner voor het podium staan.

Rolstoelplaatsen
Wij hebben voor concertbezoekers in een rolstoel enkele plaatsen beschikbaar. Deze plekken bieden tevens plaats voor één begeleider. Gezien het beperkt aantal plaatsen, is het wel noodzakelijk deze uiterlijk een week voor het concert te reserveren. Dit kan uitsluitend telefonisch voor Messiah voor Jongeren en Messiah via telefoonnummer: 06 2552 4340 en voor Musical Highlights via telefoonnummer: 06 1710 1726.

Reglement

Definities
Scratch : Stichting Scratch Muziekdagen, gevestigd te Leiden (Scratch).
Website : www.scratchleiden.nl
Deelnemer : de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld, die zijn bijdrage heeft betaald en zijn aanmelding niet heeft geannuleerd.
Scratchdag : een door Scratch georganiseerd evenement.
Vriend : de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld en die zijn vriendenbijdrage tijdig heeft betaald.
Groep : een groep bestaat uit twintig of meer personen die collectief worden aangemeld.
Bezoeker/toeschouwer : de persoon die overdag met toestemming van de Scratch de repetitie bezoekt c.q. de persoon die in de avond het concert bezoekt.
Scratchklasje: een groep die tezamen de nummers tevoren oefent op een door een derde partij georganiseerde locatie. Dit gebeurt geheel buiten verantwoordelijkheid van de Scratch.

a) Een Groep kan als zodanig worden geplaatst, waarbij een afwijkend deelnametarief kan worden overeengekomen.
b) Plaatsing van aanmeldingen geschiedt voor zangers in volgorde van binnenkomst.
Voor orkestdeelnemers gelden drie gelijkwaardige criteria voor voorrang bij plaatsing: kwaliteit, volgorde van aanmelding en wel/niet vriend van Scratch. Indien op een Scratchdag een stemsoort blijkt te zijn overtekend, zal de aanmelder op de wachtlijst worden geplaatst. Van plaatsing na aanmelding of van plaatsing op de wachtlijst krijgt de aanmelder bericht.
Vrienden hebben geen last van een wachtlijst voor het koor. Vrienden hebben voorrang bij plaatsing voor het orkest, maar plaatsing is niet in alle gevallen voor vrienden gegarandeerd.
a) Deelnemers dienen 15 minuten vóór aanvang van de Scratchdag aanwezig te zijn in de Pieterskerk.
b) Een deelnemer/bezoeker dient de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
c) Een deelnemer verklaart bij aanmelding het aanvullende informatieformulier en de veiligheidsinstructie te hebben gelezen. Het informatieformulier en de veiligheidsinstructie zijn te downloaden van de Website.
d) De bezoeker van de repetitie overdag dient deze op geen enkele wijze te verstoren door eigen gedrag of gedrag van kinderen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de bezoeker.
a) Deelnemers zijn bij plaatsing voor een Scratchdag de deelnemersbijdrage verschuldigd, alsmede de kosten van eventueel bestelde digitale bladmuziek en/of oefen MP3. Betaling geschiedt door middel van een eenmalige incasso-opdracht. Betaling geschiedt door middel van een eenmalige incasso-opdracht.
b) Aan elke deelnemer wordt een deelnamebewijs verstrekt. Kan iemand zijn deelnamebewijs niet tonen, dan is op de Scratchdag een kopie-deelnamebewijs te verkrijgen, tegen betaling van de deelnemersbijdrage. Indien de deelnemer nadien het originele samen met het gebruikte deelnamebewijs instuurt, wordt de extra deelnemersbijdrage terugbetaald, onder inhouding van een bijdrage in de kosten van administratie van € 6,-.
c) Orkestleden krijgen een gratis code voor de download van hun orkestpartij.
a) Scratch verzendt het deelnamebewijs.
b) Bladmuziek voor de Musicaldag is via de website en de te verstrekken code te downloaden
c) Voor bestellen van de bladmuziek voor de overige dagen zie nadere informatie in de deelnamebevestiging
d) Eventueel bestelde oefen-muziek is via de website en de te verstrekken code te downloaden
e) Indien het downloaden op een of andere manier niet lukt, dient de deelnemer contact op te nemen met Scratch via ons contactformulier, rubriek Algemeen.
f) De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens aan Scratch. Een foutieve opgave van het verzendadres is voor risico van de deelnemer.
Indien na plaatsing de deelnemer zijn deelnamebewijs vóór 31 december voorafgaande aan het jaar van deelname terugstuurt zal de deelnemersbijdrage worden teruggestort, onder inhouding van € 6,- administratiekosten. Bij annulering na 31 december voorafgaande aan het jaar van deelname vindt geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats. Voor Vrienden geldt hiervoor als datum 31 januari, de overige hiervoor genoemde voorwaarden blijven van toepassing.
Orkestdeelname staat open voor spelers met ruime [recente] orkestervaring. Partij-indeling geschiedt door de organisatie. Indien op de Scratchdag wijziging van de partij-indeling gewenst blijkt zal dat door de dirigent of concertmeester worden aangegeven.
a. Aanwijzingen van de organisatie dienen steeds en stipt te worden opgevolgd. Op de plattegrond van de Pieterskerk, die ook op de Website staat, zijn de nooddeuren ingetekend.
b. In de Pieterskerk mag niet worden gerookt.
c. Op de tribunes mogen ALLEEN gesloten flesjes worden meegenomen.
d. Onder geen beding mogen deelnemers zich onder de tribunes begeven.
e. Zangers mogen alleen onder begeleiding van iemand van de Scratch-organisatie zich op het orkestpodium begeven.
Toegang tot de Pieterskerk is alleen mogelijk met een geldige QR code van:
a. Een vaccinatiebewijs, of
b. Een testbewijs niet ouder dan 24 uur, of
c. Een herstelbewijs.

Daarnaast toont u uw legitimatiebewijs.
Alhoewel de 1,5 meter niet meer noodzakelijk is, verzoeken wij alle deelnemers en bezoekers elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven.
Aanwijzingen van leden van het Scratch comité en/of het personeel van de Pieterskerk dient te allen tijde te worden opgevolgd.

Scratch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, als gevolg van deelname aan een Scratchdag.
Het is niet toegestaan geluid- en/of video-opnamen te maken. Door de organisatie kunnen opnamen worden gemaakt ten behoeve van een beeld- of geluidsverslag.
Uitnodiging tot deelname, aankondiging van een Scratchdag of het versturen van een e-mailbericht met betrekking tot een Scratchdag geschiedt uitsluitend naar een door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Bij collectieve berichten zal de geadresseerde de mogelijkheid worden geboden zich af te melden voor verdere mailingen.
Dit reglement kan gewijzigd worden. Een gewijzigd exemplaar zal op de Website gepubliceerd worden. Laatstelijk gewijzigd op 20 oktober 2021 en vastgesteld door het Bestuur van Stichting Scratch Muziekdagen Leiden, op 13 december 2021.

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We informeren je daarom graag over onze privacyverklaring. We hebben deze verklaring opgesteld vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG).

Je persoonlijke gegevens laat je bij ons achter omdat je mee wilt doen met één van onze Scratchdagen en/of omdat je onze Nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven van onze activiteiten. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je in deze privacyverklaring. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het dan weten via ons contactformulier, rubriek Algemeen.
Alle gegevens die je bij ons achterlaat via de website komen in een database te staan. Slecht een beperkt aantal personen binnen onze organisatie kan deze informatie raadplegen. Deze database is beveiligd.
Heb je hier nog vragen over: laat het dan weten via ons contactformulier, rubriek Algemeen .
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor Scratch gerelateerde doelen. Wij zullen je gegevens nooit met derden delen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn.
Wij vragen een aantal gegevens als je je aanmeldt voor een Scratchdag. Deze gegevens gebruiken wij om je inschrijving te verwerken, de incasso van de deelnamegelden te kunnen uitvoeren en om je je deelnamebewijs te kunnen toesturen. De gegevens m.b.t. je deelname (dus niet je persoonsgegevens) worden na het evenement door ons uit het systeem verwijderd. Je kunt je persoonsgegevens laten verwijderen door een bericht te sturen via het contactformulier op onze website.
Je kunt je via de website aanmelden voor onze Nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van alles rondom de Scratch. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kun je je altijd afmelden via het contactformulier op onze website.
Tijdens de Scratchdagen kunnen foto’s en filmpjes worden gemaakt die wij gebruiken voor onze website, sociale media kanalen, de Nieuwsbrief en promotiemateriaal. Bij het aanmelden voor een Scratchdag geef je bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking van tijdens of rond de Scratch gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop je zichtbaar bent, die voor promotionele doeleinden door de Scratch worden gebruikt, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.
Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact met ons op via ons contactformulier, rubriek Algemeen. We staan klaar om je te helpen.
Naam: zowel achternaam en voornaam
Adres: Straatnaam, huisnummer + eventuele toevoeging, postcode en woonplaats. Als je in het buitenland woont, ook het land
Geboortedatum en geslacht.
Telefoonnummer: zowel een vast nummer als een mobiel nummer. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor ons om contact met je op te nemen als we vragen over je inschrijving mochten hebben.
E-mailadres: naar dit adres sturen wij de Nieuwsbrieven en de ontvangstbevestiging en de deelnamebevestiging van je inschrijving.
Rekeningnummer: zowel het rekeningnummer als de te naamstelling van je rekening, dit om een automatisch incasso van de deelnamegelden te laten plaatsvinden.
Voor welke Scratchdag heb je je ingeschreven
Je stemsoort of instrument
Bijbestellingen
Totaal verschuldigd bedrag en of dit bedrag met succes is geïncasseerd.