Informatie & Reglement

Aanmelden

Heb je al eerder meegedaan, dan heb je een deelnamenummer. Je vindt dit nummer in de nieuwsbrief die je van ons hebt gekregen. Het nummer vindt je linksboven in de Nieuwsbrief, links van de aanhef/naam. Het staat natuurlijk ook op een oud deelnamebewijs, mocht je dit bewaard hebben. Je logt dan in via het deelnamenummer en je postcode, wel zo makkelijk. Heb je nog geen deelnamenummer, meld je dan aan als nieuwe deelnemer. Er wordt dan gelijk een deelnamenummer voor je aangemaakt.

Deelnamenummer

Alle oud-deelnemers hebben een digitale nieuwsbrief ontvangen. Hierin staat het deelnamenummer vermeld. Het nummer vindt je linksboven in de Nieuwsbrief, links van de aanhef/naam.

Doe je dit jaar voor het eerst mee, dan krijg je automatisch een deelnamenummer toegekend.

Bladmuziek & oefen CD

Om mee te kunnen doen aan een Scratchdag, heb je natuurlijk bladmuziek nodig, zodat je thuis alvast de muziek kunt bestuderen. Hiervoor zijn tevens oefencd’s beschikbaar. Deze kunnen tijdens de aanmelding indien gewenst besteld worden.

Versturen deelnamebewijzen

Wij verwachten eind november te starten met het toesturen van de eerste deelnamebewijzen.

Lunch & Diner mogelijkheden

Op de dag zelf kan je ook gebruikmaken van een lunch of een Scratch-diner bij het restaurant Buddha’s. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan kun je dit direct bij aanmelding aangeven.

Betaling

Het totaalbedrag voor jouw deelname wordt afgeschreven via een éénmalig automatisch incasso. Betalen per iDeal is niet mogelijk.

Concertkaarten

De Pieterskerk is met haar mooie akoestiek en statige uitstraling, een prachtige locatie voor een bijzonder concert. Zowel om te luisteren als om te kijken. Tijdens de uitvoeringen van de Scratch Muziekdagen wordt de kerk speciaal ingericht met stoelen en een tribune, om alle concertbezoekers een mooie plek te kunnen bieden. Wij hebben hierin onderscheid gemaakt tussen 1e en 2e rangsplekken.

Eerste rang
De stoelen op de eerste rang staan recht voor het podium, uitlopend naar de tribune achterin. Deze plekken zijn genummerd en geven een mooi overzicht over het orkest, de solisten en de grote tribunes waarop de ongeveer 800 zangers zich bevinden. Vanwege de grootte van de kerk, kan de afstand tot het podium redelijk ver zijn.

Tweede rang
Bezoekers op de tweede rang zitten doorgaans schuiner voor het podium en hebben een minder compleet overzicht dan de bezoekers op de eerste rang. Deze plekken zijn ongenummerd. Het grote voordeel van de tweede rang is, dat het geluid minstens zo goed is, maar via de vele beeldschermen, de solisten ook nog eens van dichtbij te volgen zijn. Daarnaast worden op deze schermen ook de beelden getoond van het grote koor en is het mogelijk om het zingende familielid of vriend close-up in actie te zien. Omdat de tweede rang vrije zitplaatsen zijn, is het aan te raden op tijd aanwezig te zijn. De kerk opent 45 minuten voor aanvang van het concert haar deuren.

Rolstoelplaatsen
Wij hebben voor concertbezoekers in een rolstoel enkele plaatsen op de eerste rang beschikbaar. Deze plekken bieden tevens plaats voor één begeleider. Gezien het beperkt aantal plaatsen, is het wel noodzakelijk deze uiterlijk een week voor het concert te reserveren. Dit kan uitsluitend telefonisch voor Messiah I en II via telefoonnummer: 071 541 47 92 en voor Musical Highlights en Mozart via telefoonnummer: 06 255 243 40. Mochten wij geen reservering hebben ontvangen, dan kunnen wij geen plek garanderen op de eerste rang. Het kan dan voorkomen dat wij een andere geschikte plek op de tweede rang zullen aanwijzen.

Reglement

Definities
Scratch : Stichting Scratch Muziekdagen, gevestigd te Leiden.
Deelnemer : de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld, die zijn bijdrage heeft betaald en zijn aanmelding niet heeft geannuleerd.
Scratchdag : een door Scratch georganiseerd evenement.
Vriend : de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld en die zijn vriendenbijdrage tijdig heeft betaald.
Groep : een groep bestaat uit twintig of meer personen die collectief worden aangemeld.
Bezoeker : de persoon die overdag met toestemming van de Scratch de repetitie bezoekt c.q. de persoon die in de avond het concert bezoekt.

a. Een Groep kan als zodanig worden geplaatst, waarbij een afwijkend deelnametarief kan worden overeengekomen.
b. Plaatsing van aanmeldingen geschiedt voor zangers in volgorde van binnenkomst. Voor orkestdeelnemers mede op basis van –veronderstelde- kwaliteit. Indien op een evenement [een stemsoort] blijkt te zijn overtekend, zal de aanmelder op de wachtlijst worden geplaatst. Van plaatsing na aanmelding of van plaatsing op de wachtlijst krijgt de aanmelder bericht.
a. Deelnemers dienen 15 minuten vóór aanvang van de Scratchdag aanwezig te zijn in de Pieterskerk.
b. Een Deelnemer/bezoeker dient de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
c. Een Deelnemer verklaart bij aanmelding het aanvullende informatieformulier en de veiligheidsinstructie te hebben gelezen. Het informatieformulier en de veiligheidsinstructie zijn te downloaden van de Website.
d. De bezoeker van de repetitie overdag dient deze op geen enkele wijze te verstoren door eigen gedrag of gedrag van kinderen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de bezoeker.
a. Deelnemers zijn bij plaatsing voor een Scratchdag de deelnemersbijdrage verschuldigd, alsmede de kosten van eventueel bestelde bladmuziek en/of oefen-CD. Betaling geschiedt door middel van een eenmalige incasso-opdracht.
b. Aan elke deelnemer wordt een deelnamebewijs verstrekt. Kan iemand zijn deelnamebewijs niet tonen, dan is op de Scratchdag een kopie-deelnamebewijs te verkrijgen, tegen betaling van de deelnemersbijdrage. Indien de deelnemer nadien het originele samen met het gebruikte deelnamebewijs instuurt, wordt de extra deelnemersbijdrage terugbetaald, onder inhouding van een bijdrage in de kosten van administratie van € 6,-.
a. Scratch verzendt het deelnamebewijs en eventueel bestelde bladmuziek/oefencd binnen 3 weken na de op de deelnamebevestiging vermelde datum.
b. Indien het bestelde niet binnen 3 weken na de op de deelnamebevestiging vermelde datum door de deelnemer is ontvangen, dient de deelnemer contact op te nemen met Scratch via ons mailadres deelnemers@scratch.nu.
c. Na deze termijn van 3 weken gaat Scratch er vanuit dat alles in goede orde door de deelnemer is ontvangen. Indien de deelnemer na deze 3 weken een nieuw deelnamebewijs/bladmuziek/oefencd wil ontvangen, kan dat uitsluitend tegen betaling van de volledige prijs.
d. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens aan Scratch. Een foutieve opgave van het verzendadres is voor risico van de deelnemer.
Indien na plaatsing de deelnemer zijn deelnamebewijs vóór 31 december voorafgaande aan het jaar van deelname terugstuurt zal de deelnemersbijdrage worden teruggestort, onder inhouding van € 6,- administratiekosten. Geleverde bladmuziek en/of oefen-CD worden niet teruggenomen. Bij annulering na 31 december voorafgaande aan het jaar van deelname vindt geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats.
Orkestdeelname staat open voor spelers met ruime [recente] orkestervaring. Partij-indeling geschiedt door de organisatie. Indien op de Scratchdag wijziging van de partij-indeling gewenst blijkt zal dat door de dirigent of concertmeester worden aangegeven.
a. Aanwijzingen van de organisatie dienen steeds en stipt te worden opgevolgd. Op de plattegrond van de Pieterskerk, die ook op de Website staat, zijn de nooddeuren ingetekend.
b. In de Pieterskerk mag niet worden gerookt.
c. Op de tribunes mogen ALLEEN gesloten flesjes worden meegenomen.
d. Onder geen beding mogen deelnemers zich onder de tribunes begeven.
e. Zangers mogen alleen onder begeleiding van iemand van de scratch-organisatie zich op het orkestpodium begeven.
Scratch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, als gevolg van deelname aan een Scratchdag.
Het is niet toegestaan geluid- en/of video-opnamen te maken. Door de organisatie kunnen opnamen worden gemaakt ten behoeve van een beeld- of geluidsverslag. Het kan zijn dat de organisatie van de opnamen een CD of DVD uitbrengt en ter verkoop aanbiedt aan deelnemers en bezoekers.
Uitnodiging tot deelname, aankondiging van een evenement of het versturen van een emailbericht met betrekking tot een evenement geschiedt uitsluitend naar een door de deelnemer opgegeven emailadres. Bij collectieve berichten zal de geadresseerde de mogelijkheid worden geboden zich af te melden voor verdere mailingen.
Dit reglement kan gewijzigd worden. Een gewijzigd exemplaar zal op de Website gepubliceerd worden. Vastgesteld door het Bestuur van Stichting Scratch Muziekdagen Leiden, op 3 september 2009 en laatstelijk gewijzigd vastgesteld op 28 september 2016.