Scratch in coronatijd

Wegens de aanhoudende coronamaatregelen hebben we helaas moeten beslissen om de Scratchdagen van februari 2022 te annuleren. Intussen is besloten om de Scratchdagen te verplaatsen naar 29 april tot en met 1 mei 2022. De eerder aangegeven aanpassingen zullen, als dit doorgaat, nog steeds van kracht zijn.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen:
– In 2022 zullen wij maar 3 Scratchdagen organiseren, namelijk de Messiah voor Jongeren, de Musical Highlights en de reguliere Messiah. Een vierde dag organiseren is momenteel nog een te groot financieel risico.
– Een andere indeling in de kerk: voor de toeschouwers zal het onderscheid tussen de eerste en tweede rang komen te vervallen, en daarmee ook de genummerde plaatsen. Ook de tribune voor de toeschouwers komt te vervallen.

Verdere aanpassingen:
– Wij verkopen geen klavieruittreksels meer van de Messiah. Bij de deelname bevestiging ontvang je hierover nadere informatie hoe je deze met korting kunt bestellen.
– De bladmuziek voor de Musical Highlights wordt als download beschikbaar gesteld.
– Oefenbestanden voor Messiah en Musical Highlights worden als download beschikbaar gesteld – er zijn geen oefen-CD’s meer te bestellen.

Wat betekenen de Coronamaatregelen voor deelnemers en toeschouwers?

Op dit moment zijn er geen Corona maatregelen van kracht die nopen tot extra maatregelen. Zie voor de actuele maatregelen de site van de Rijksoverheid.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen:
– Alhoewel de 1,5 meter niet meer noodzakelijk is, verzoeken wij alle deelnemers en bezoekers elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven.
– Aanwijzingen van leden van het Scratch comité en/of het personeel van de Pieterskerk dient te allen tijde te worden opgevolgd.