Scratch in coronatijd

Wegens de aanhoudende coronamaatregelen hebben we helaas moeten beslissen om de Scratchdagen van februari 2022 te annuleren. Momenteel onderzoeken we of het mogelijk is om de Scratchdagen te verplaatsen naar 29 april tot en met 1 mei 2022. De eerder aangegeven aanpassingen zullen, als dit doorgaat, nog steeds van kracht zijn.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen:
– In 2022 zullen wij maar 3 Scratchdagen organiseren, namelijk de Messiah voor Jongeren, de Musical Highlights en de reguliere Messiah. Een vierde dag organiseren is momenteel nog een te groot financieel risico.
– Een andere indeling in de kerk: voor de toeschouwers zal het onderscheid tussen de eerste en tweede rang komen te vervallen, en daarmee ook de genummerde plaatsen. Ook de tribune voor de toeschouwers komt te vervallen.

Verdere aanpassingen:
– Wij verkopen geen klavieruittreksels meer van de Messiah. Bij de deelname bevestiging ontvang je hierover nadere informatie hoe je deze met korting kunt bestellen.
– De bladmuziek voor de Musical Highlights wordt als download beschikbaar gesteld.
– Oefenbestanden voor Messiah en Musical Highlights worden als download beschikbaar gesteld – er zijn geen oefen-CD’s meer te bestellen.

Wat betekenen de Coronamaatregelen voor deelnemers en toeschouwers?

– Bij iedere binnenkomst in de kerk zal er een Corona Check plaatsvinden. Dit betekent dat de QR-code (digitaal of op papier) wordt gecontroleerd. Ook zal er een controle van de identiteit plaatsvinden.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen:
– Alhoewel de 1,5 meter niet meer noodzakelijk is, verzoeken wij alle deelnemers en bezoekers elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven.
– Aanwijzingen van leden van het Scratch comité en/of het personeel van de Pieterskerk dient ten allen tijden te worden opgevolgd.

Natuurlijk hopen wij op succesvolle Scratchdagen, maar het virus heeft ons al eerder verrast, daarom zullen wij in maart 2022 een definitieve beslissing nemen over het doorgaan van de Scratch Muziekdagen, afhankelijk van de landelijke richtlijnen én het aantal inschrijvingen. Bij te weinig inschrijvingen moeten wij, met pijn in het hart, de Scratch alsnog annuleren. Alle deelnemers en toeschouwers zullen bij annulering hiervan via de mail op de hoogte worden gebracht.
Daarom zal de incasso voor deelnemers en bezoekers en het opsturen van deelnamebewijzen en concertkaarten pas in maart 2022 plaatsvinden.